El Brooklyn Museum canvia la seva presència a les xarxes socials

0 Posted by - 13/04/2014 - cultura, tecnologia

Brooklyn Museum

 

El Brooklyn Museum de NY ha decidit dedicat el seu blog només a temes relacionats amb la tecnologia i canviar tota la seva política de presència en xarxes socials. I ho explica, signat i amb fotografia, la vice directora. Fer les polítiques de comunicació públiques hauria de ser un fet normal. Explicar la presència o absència d’un equipament a les xarxes socials hauria de formar part del dia a dia. Però no ho és, i per això crec que es mereix la lectura de les seves raons. Una bona pràctica a seguir.

No comments

Leave a reply